skip to Main Content
bg-invisibilitzades-1
barra-invisibilitzades-1

INVISIBLES:
LES DONES REFUGIADES

LA SITUACIÓ DE LA DONA AL MÓN

155-invisibilitzades-1
icon-invisibilitzades-1

El tràfic afecta a 20 milions de persones a l’any ( inclosos nens i nenes), però tan sols unes 45.000 són identificades. Dues terceres parts són dones, i el 79% és víctima de tràfic amb finalitats d’explotació sexual.

LA SITUACIÓ DE LA DONA AL MÓN

155-invisibilitzades-1
icon-invisibilitzades-1

El tràfic afecta a 20 milions de persones a l’any ( inclosos nens i nenes), però tan sols uns 45.000 són identificades. Dues terceres parts són dones, i el 79% és víctima de tràfic amb finalitats d’explotació sexual.

Dones assassinades per cada 100.000 dones

> VEURE MAPA

Dones assassinades per cada
100.000 dones

> VEURE MAPA

Infografia dones i tràfic de persones(1)

Nocions bàsiques per entendre el tràfic de persones des del punt de vista del dret:

El 80% de les persones víctimes de tràfic de persones són dones; el 70% dels perpetradors del delicte de tràfic de persones són homes, segons dades de l’EUROSTAD.

La finalitat de l’explotació d’una persona potser:

  • Sexual.
  • Per realitzar activitats delictives.
  • Per tràfic d’òrgans.
  • Per tracta laboral, com ara servitud, esclavatge o mendicitat.
  • Per celebrar un matrimoni forçat.

A l’Estat espanyol, la Llei d’Asil estableix la necessitat de tenir en compte les situacions específiques de persones sol·licitants o beneficiàries de protecció internacional en situació de vulnerabilitat, entre les quals inclou la situació de les víctimes de tràfic de persones. És un delicte contra l’Estat, perquè vulnera la Llei d’estrangeria. Aquest delicte també està tipificat a escala internacional.

TESTIMONIS
testimoni-awa 1
testimoni-patience-1-1
testimoni-leila-1-1
testimoni-nadia-1-1
testimoni-esperanza-1-1-1-1
testimoni-amira
testimoni-fatima
testimoni-inga
CCAR_Nous-Testimonis_Maria Honduras_Mesa de trabajo 1
barra-invisibilitzades-2
testimoni-awa 1
testimoni-patience-1-1

> VEURE MÉS

PERSECUCIONS PER MOTIUS DE GÈNERE
icon-invisibilitzades1-1

Existeix persecució per motius de gènere quan les violacions dels drets fonamentals tenen relació amb el paper que se li assigna a una persona pel seu rol de gènere o per la seva orientació sexual o identitat de gènere. La base de la persecució o por fonamentada està, doncs, en les assignacions de gènere quan li són atribuïdes a una persona en un context determinat.

Les principals formes de persecució per motius de gènere són el feminicidi, la mutilació genital femenina, la violència específica contra les dones en conflictes armats, les persecucions per orientació sexual i/o identitat de gènere i el tràfic d’essers humans.

Perills de dones i nenes als trànsits migratoris

Les dones s’enfronten a molts perills específics no només als seus països d’origen, sinó també als trànsits migratoris.

Dones i nenes s’enfronten a alts riscos afegits, incloent l’extorsió i l’explotació, la violació, l’assetjament sexual, el sexe de supervivència, el matrimoni forçat i el tràfic d’éssers humans. En el seu camí, dones i infants refugiats pateixen sovint abusos sexuals.

No existeix cap enfocament formal, coordinat i organitzat de prevenció de violència de gènere per a les refugiades i migrants que travessen Europa.

info
EL DRET D'ASIL
icon-invisibilitzades2-2

Davant les persecucions per motius de gènere cal donar resposta des del dret d’asil. Totes aquestes vulneracions dels drets de les dones i persones LGBTI poden ser raó per demanar asil a l’estat espanyol. Si coneixes persones susceptibles de patir persecució al seu país d’origen, ens pots escriure a ccar@ccar-cear.org.

icon-invisibilitzades3-3

Si vols tenir més informació sobre les persecucions per motius de gènere o sobre el dret d’asil, pots consultar la nostra publicació sobre asil i gènere, “Dones Invisibles:Les persecucions per motius de gènere i el dret d’asil”.

icon-invisibilitzades3-3 (1)

Si vols saber més sobre el tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual que pateixen les dones i nenes estrangeres en l’Estat espanyol, llegeix l’informe “Refugiades: El tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual en el context de militarització i tancament de fronteres”.

barra-invisibilitzades-2
QUÈ PODEM FER?
que-podem-fer-invisibilitzades-1-1
que-podem-fer-1-invisibilitzades-1
que-podem-fer-2-invisibilitzades-1
que-podem-fer-3-invisibilitzada-1
que-podem-fer-41-invisibilitzades-1
que-podem-fer-42-invisibilitzades-1-1-1
que-podem-fer-51-invisibilitzades-1
que-podem-fer-52-invisibilitzades-1-1
MATERIAL DESCARREGABLE
dones-invisibles-pdf

DONES INVISIBLES
Les persecucions per motius de gènere i el dret d’asil

dones-invisibles-pdf-1

DONES REFUGIADES
El dret d’asil en perspectiva de gènere: reptes en l’accès i l’acollida

Portada

TRÍPTIC
Si ets dona, estrangera i has patit una vulneració del drets al teu viatge o país d’origen, aquesta informació és per tu (en català, castellà, anglés, francès, àrab, xinés, rus, ucraïnès i farsi)

GLOSSARI

A

Agent de persecució

Qui perpetren, o existeix un temor fundat que perpetrin, els actes (en el cas del dret d’asil) o els danys greus (en el cas de la protecció subsidiària). Aquests agents poden ser:

a) estatals: quan la persecució o els danys greus són exercits per l’Estat o per alguna de les seves estructures;
b) no estatals: abasten a les persones, grups o comunitats que actuen fora de l’àmbit de l’Estat però on aquest promou, permet o tolera la persecució o els danys, o no és capaç de proporcionar una protecció efectiva.

La Llei d’Asil espanyola inclou també un tercer tipus:
c) els partits o organitzacions que controlin l’Estat o una part considerable del territori.

Assetjament

Comportament agressiu repetit destinat a ferir a algú. Pot ser físic, mental i/o emocional. Als països europeus, l’homofòbia i la transfòbia són amb sovint causa d’assetjament.

Assetjament sexual

Comportament físic, mental i/o emocional no desitjat d’índole sexual amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

B

Bisexual

Persona que se sent atreta física, romàntica i/o emocionalment tant per homes com per dones. No ha d’implicar atracció dels dos sexes al mateix temps, ni tampoc una atracció per igual.

D

Discriminació

Tracte diferenciat i desigual cap a una persona o un grup de persones en diversos àmbits de la vida social en funció d’una o diverses categories, siguin aquestes reals, atribuïdes o imaginàries, tals com la cultura, el gènere, l’edat o la classe social. La discriminació és un acte que limita o perjudica l’accés a drets de les persones afectades. La discriminació no és considerada per si mateixa com a persecució en el marc del dret d’asil, exceptuant les seves expressions particularment atroces i que, per si mateixes, constitueixen una violació greu dels humans. No obstant això, un patró persistent i generalitzat de discriminació que resulti en conseqüències substancialment perjudicials per a la persona o per al grup, justifica la necessitat de protecció internacional.

Diversitat

Enfocament de la igualtat que persegueix celebrar les diferències entre les persones.

Diversitat sexual

Multiplicitat de possibilitats de situar-nos pel que fa als nostres desitjos i afectivitats.

Expressió de gènere

Manifestació externa de la pròpia identitat de gènere, generalment, expressada a través del comportament de gènere “masculí” o “femení”, roba, tall de cabell, veu o característiques del cos.

F

Feminicidi

Conjunt de violències dirigides específicament a l’eliminació de les dones per la seva condició de dones i d’aquelles persones que tinguin característiques identificades com a femenines. Busca el seu extermini material i simbòlic i el control de la seva mobilitat i de la seva conducta en les esferes pública i privada

G

Gai

Normalment descriu a un home que se sent atret física, romàntica i/o emocionalment de manera perdurable per altres homes. El terme gai també es pot utilitzar per a descriure tant homes com dones lesbianes.

Gènere

Relació d’homes i dones basada en la identitat, les condicions, les funcions i les responsabilitats -segons han estat construïdes i definides per la societat i la cultura-, assignades a un sexe i l’altre. Per tant, el gènere no és estàtic ni innat, sinó que adquireix un sentit, tenint en compte una base sociocultural al llarg del temps.

H

Heterosexual

Persona que sent atracció física, romàntica i/o emocional cap a persones del sexe oposat.

I

Identitat de gènere

Vivència interna i individual del gènere tal com cada persona el sent, la qual pot correspondre o no amb el sexe assignat al moment del seu naixement, incloent-hi la vivència personal del cos (que podria involucrar o no la modificació de l’aparença o la funció corporal a través de mitjans mèdics, quirúrgics o d’altre tipus, sempre que la mateixa hagi estat lliurement escollida).

L

Lesbiana

Dona que se sent atreta física, romàntica i/o emocionalment de manera perdurable per altres dones.

LGBTI

És un terme que es refereix al conjunt d’individus amb una preferència sexual i/o identitat de gènere diferents a les considerades com a normatives (lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals). No obstant això, aquesta denominació funciona, en general, com una sort d’identitat col·lectiva per a totes aquelles persones que no s’identifiquen com a heterosexuals i cisgèneres, encara que no en tots els casos aquestes se sentin representades o conformes dins d’aquest terme que pretén englobar-los.

També es fa servir el terme LGBT i altres combinacions de sigles menys comuns com LGBTIQ.

LGBTIfòbia

Terme que fa referència a l’aversió o discriminació a les persones LGBTI.

M

Matrimoni forçat

Matrimoni en el qual una de les dues parts es casa en contra de la seva voluntat o per força.

Mutilació genital femenina

Pràctica que consisteix en l’extirpació completa o parcial dels òrgans genitals femenins amb una finalitat no terapèutica que es duu a terme per raons culturals i socials. La MGF és una forma de violència contra les dones que es perfila com una estratègia de control violent de la vida, el cos i la sexualitat de les dones.

O

Orientació sexual

Capacitat de cada persona de sentir una atracció emocional, afectiva i/o sexual per persones d’un gènere diferent del seu, del seu mateix gènere, o de més d’un gènere, així com la capacitat de mantenir relacions íntimes i sexuals amb aquestes persones.

P

Patriarcat

Sistema en que impera una situació de distribució desigual del poder entre homes i dones en la que els homes tenen preeminència en un o diversos aspectes.

Persecució

Acte mitjançant el qual es viola greument els drets fonamentals d’una persona per motius ètnics, de religió, nacionalitat, opinió política o pertinença a un determinat grup social.

S

Sexe

Descripció biològica d’home i dona que no determina necessàriament el comportament.

T

Tràfic d’éssers humans

Captació, trasllat, transport, acollida o recepció d’una persona utilitzant la violència, amenaces, engany, rapte, l’abús de poder o abús de la situació de vulnerabilitat o altres elements de coacció per tal d’sotmetre-la a explotació i lucrar-se amb la seva activitat.

Es parla del tràfic d’éssers humans com “l’esclavitud del segle XXI”.

Tràfic d’éssers humans amb fins d’explotació sexual

Cas de tràfic d’éssers humans en que la forma d’explotació amb la qual els traficants treuen rèdit de la seva víctima té un caràcter marcadament sexual, com són la prostitució o la participació forçada en gravacions pornogràfiques.

Transgènere

Persona amb una identitat de gènere que no es correspon amb el sexe biològic assignat al néixer. És important remarcar que això no té res a veure amb la seva orientació sexual. Una persona transgènere pot ser heterosexual, homosexual o bisexual.

Transsexual

Persona transgènere que fa la transició per tal de canviar el seu sexe.

Trans

Concepte que engloba totes les identitats que impliquen una identitat de gènere no normativa, comprenent persones transgèneres i transsexuals.

V

Violació

Agressió de tipus sexual que es produeix quan una persona té accés sexual cap a una altra, mitjançant l’ús de violències físiques o psicològiques o mitjançant l’ús de mecanismes que anul·lin el consentiment dels ofesos. També es considera violació els casos en que la víctima no pot donar el seu consentiment.

Violència sexual i basada en el gènere

Qualsevol acte de violència que generi, o potencialment generi, sofriment físic, sexual o psicològic, o que s’infringeixi a algú a causa del seu sexe o gènere, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si ocorre en la vida pública com a privada. La violència basada en gènere engloba la violència contra les dones i els homes per la seva forma d’experimentar i expressar el seu gènere i les seves sexualitats.

CONTACTE

A BARCELONA:
c/ Junta del comerç 26, baixos
08001 Barcelona.
Telf 93 301 25 39
Fax 93 417 03 43

A SABADELL:
Av. Barberà, 175
08203 Sabadell
Telf 93 725 30 51

A SANT BOI DE LLOBREGAT
Carrer Frederic Mistral 2, Sant Boi de Llobregat
Telèfon: 93.628.97.60
Demanar cita prèvia: ccar@ccar-cear.org
Horari: Dimecres de 10:00h a 13:30h

O ompliu el formulari següent:

A BARCELONA:
c/ Junta del comerç 26, baixos
08001 Barcelona.
Telf 93 301 25 39
Fax 93 417 03 43

A SABADELL:
Av. Barberà, 175
08203 Sabadell
Telf 93 725 30 51

A SANT BOI DE LLOBREGAT
C/ Ramon Llull s/n
(Escola Ciutat Cooperativa)
08830 Sant Boi de Llobregat
Tel. 93 833 69 25

Escriviu-nos a
ccar@ccar-cear.org

logos-lgtbi-footer-new
Back To Top